Top 40 Inspirational Christian Quotes (Telugu)

THEFUNQUOTES.COM
Top 40 Inspirational Christian Quotes (Telugu)

Top 40 Inspirational Christian Quotes (Telugu)

According to a 2011 Pew Research Center survey, there were 2.2 billion Christians worldwide in 2010, about 600 million in 1910. Today, about 37% of all Christians live in the Americas, about 26% live in Europe, 24% live in sub-Saharan Africa, about 13% live in Asia and the Pacific, and 1% live in the Middle East and North Live in africa. Christians make up the majority of the population in 158 countries and territories. 280 million Christians live as a minority.

THEFUNQUOTES.COM
Top 40 Inspirational Christian Quotes (Telugu)

1.“సిలువ మహిమను మనం గ్రహించకపోతే, అది కలిగి ఉన్న నిధిని మనం ఎంతో ఆదరిస్తే, మరియు ప్రతి బాధలోనూ ప్రతి ఆనందం మరియు లోతైన ఓదార్పు యొక్క అత్యధిక ధరకు మనం బంధిస్తే జీవితం వృధా అవుతుంది.

2.”దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ ఒకరిలాగా ప్రేమిస్తాడు.

3.”ప్రయాణం సులభం అని దేవుడు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు, కాని రాక విలువైనదని ఆయన అన్నారు”

4.”దేవుని మార్గంలో దేవుని పని ఎప్పటికీ దేవుని వస్తువులను కలిగి ఉండదు.”

5.మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారో అక్కడకు తీసుకెళ్లడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని కలుస్తాడు. “

6.”దేవుని వాగ్దానాలు మీ సమస్యలపై ప్రకాశిస్తాయి.”

7.”క్రీస్తు అక్షరాలా మన పాదరక్షలలో నడిచాడు.”

8.”అతను కోల్పోలేనిదాన్ని సంపాదించడానికి, తాను ఉంచలేనిదాన్ని ఇచ్చే మూర్ఖుడు కాదు.”

9.”మీరు ఎవరో గుర్తుంచుకోండి. ఎవరితోనైనా, ఏ కారణం చేతనైనా రాజీ పడకండి. మీరు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని బిడ్డ. ఆ సత్యాన్ని బట్టి జీవించండి.”

THEFUNQUOTES.COM
Top 40 Inspirational Christian Quotes (Telugu)

10.”మీరు ఎగరలేకపోతే, పరుగెత్తండి, నడవలేకపోతే, నడవండి, నడవలేకపోతే, క్రాల్ చేయండి, కానీ మీరు ఏమి చేసినా, మీరు ముందుకు సాగాలి.”

11.”మా గొప్ప భయం వైఫల్యం కాదు, కానీ జీవితంలో ముఖ్యమైన విషయాలలో విజయం.”

12.”దేవుడు మీ భాగస్వామి అయితే, మీ ప్రణాళికలను పెద్దదిగా చేసుకోండి!”

13.”కొంతమంది అవిశ్వాసులు చదివిన ఏకైక బైబిల్ మీరు మాత్రమే.”

14.”ప్రతి అనుభవంతో మనం బలం, ధైర్యం మరియు విశ్వాసం పొందుతాము, దీనిలో మనం ముఖంలో భయాన్ని చూడటం మానేస్తాము … మనం చేయలేమని అనుకున్నది మనం చేయాలి.”

15.”భూమి యొక్క సంపదను ఉంచేవాడు తన ధనవంతుల నుండి తన జీవితాన్ని గడుపుతాడు. మరణం అతనికి నష్టమే. సంపదను స్వర్గంలో ఉంచేవాడు శాశ్వతత్వం కోసం ఎదురు చూస్తాడు; ప్రతిరోజూ తన ధనవంతుల వైపు వెళ్తాడు.

16.”దేవుడు మనకు అవసరమైన ప్రతిదాన్ని ఇవ్వడు, కాని ఆయన తన వాగ్దానాలను పాటిస్తాడు మరియు ఉత్తమమైన మరియు సరళమైన మార్గాల్లో మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు.”

17.”క్రైస్తవ జీవితం స్థిరంగా లేదు. నా నిరుత్సాహకరమైన క్షణాలు ఉన్నాయి. నేను నా కళ్ళలో కన్నీళ్లతో దేవుని వద్దకు వెళ్లి ప్రార్థన చేయాలి మరియు ‘ఓ దేవా, నన్ను క్షమించు’ లేదా ‘నాకు సహాయం చెయ్యండి’ అని చెప్పాలి.”

18.”దేవుడు ఎల్లప్పుడూ, ప్రతిచోటా ఉంటాడు, మరియు అతను ఎల్లప్పుడూ ప్రతిఒక్కరికీ తనను తాను కనుగొనటానికి ప్రయత్నిస్తాడు”

19.”మీరు పెద్ద విషయాలను నియంత్రించే దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తే, చిన్న విషయాలను నియంత్రించే దేవుడిని మీరు విశ్వసించాలి. అది మనకు ‘చిన్నది’ లేదా ‘పెద్దది’ అనిపించవచ్చు.

THEFUNQUOTES.COM
Top 40 Inspirational Christian Quotes (Telugu)

20.”దేవుని ఉద్దేశ్యంలో ఎవరూ తక్కువ కాదు.”

21.”ఇంకా ఏమీ చేయనట్లుగా, దేవునిపై ఆధారపడటం ప్రతిరోజూ ప్రారంభం కావాలి.”

22.”ఇది దేవుని చరిత్రలో మన సమయం. ఇది ఇది. ఈ భూమిపై దేవుని లోతైన శ్వాసతో మనం ఏమి చేయాలి? ఎందుకంటే మనం ఆవిరి మాత్రమే, దానిని మనం లెక్కించాలి. మనం ఉన్నాము. ప్రభువా, మాకు మార్గనిర్దేశం చేసి మా కాళ్ళ మీదకు రండి. “

23.”భవిష్యత్తు గురించి గొప్పదనం ఏమిటంటే అది ఒకేసారి ఒక రోజు మాత్రమే వస్తుంది.”

24.”మీ సంభావ్యత మీ జీవితానికి దేవుడు కలిగి ఉన్న అన్ని అవకాశాల మొత్తం.”

25.”ఈ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమమైన మరియు అందమైన వస్తువులను చూడలేము లేదా వినలేము, కానీ హృదయంతో అనుభూతి చెందాలి.”

26.”అసాధ్యమైన పరిస్థితులలో అద్భుతంగా మారువేషంలో ఉన్న గొప్ప అవకాశాల వరుసను మనమందరం ఎదుర్కొంటున్నాము.”

27.”మీ బలం వాటిలో ఉన్నందున చిన్న విషయాలపై నమ్మకంగా ఉండండి.”

28.”మీ జీవితంలో దేవుని మంచితనం మరియు దయ గురించి మీ జ్ఞానం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, మీరు తుఫానులో ఆయనను స్తుతించే అవకాశం ఉంది.”

29.”నిరంతర ప్రయత్నం – బలం లేదా తెలివితేటలు కాదు – మన సామర్థ్యాన్ని అన్‌లాక్ చేయడానికి కీలకం.”

THEFUNQUOTES.COM
Top 40 Inspirational Christian Quotes (Telugu)

30.”దేవుడు ఆయనతో బాగా సంతోషించినప్పుడు మనలో మహిమపరచబడండి.”

31.”విశ్వాసం ప్రశ్నలను తొలగించదు, కాని వాటిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో విశ్వాసం తెలుసు.”

32.”మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటే దేవుడు మిమ్మల్ని కలుస్తాడు.”

33.”ఆందోళన రేపు దాని కష్టాల నుండి ఖాళీ చేయదు; ఈ రోజు అది తన బలాన్ని ఖాళీ చేస్తుంది.”

34.”దేవుని దయ మనలను నిలబెట్టుకోలేని చోట, దేవుని చిత్తం మనలను తీసుకోదు.”

35.”మీ జీవితంలో దేవుని మంచితనం మరియు దయ గురించి మీ జ్ఞానం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, మీరు తుఫానులో ఆయనను స్తుతించే అవకాశం ఉంది.”

36.”దేవుడు మన గతం యొక్క గందరగోళాన్ని తీసుకొని దానిని సందేశంగా మార్చగలడు. అతను పరీక్షలు మరియు ప్రలోభాలను తీసుకొని వాటిని సాక్ష్యంగా మారుస్తాడు.”

37.”ప్రతిరోజూ నాకు చాలా ఆశలు కలిగించేది దేవుని దయ; ఆయన కృప నాకు ఎదురయ్యే వాటికి బలాన్ని ఇస్తుందని తెలుసుకోవడం, దేవుణ్ణి ఆశ్చర్యపరిచేది ఏమీ లేదని తెలుసుకోవడం.”

38.”మీరు ఎవరు మరియు ఏమి సేవ చేస్తున్నారో గుర్తుంచుకోండి. గుర్తుంచుకోండి. దేవుని పట్ల మీకున్న అభిమానం పదిరెట్లు పెరుగుతుంది; మీ ఇనేషన్ ఇకపై ఆకలితో ఉండదు, కానీ త్వరగా మరియు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది, మరియు మీ ఆశ వర్ణించలేని విధంగా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది.”

39.”నిస్సహాయత మధ్యలో మనం ఆశను చూడగలం. గందరగోళం మధ్యలో మనం శాంతిని చూడగలం. ప్రపంచానికి లేని ఒక ఆశ మనకు ఉంది. మనం ప్రేమించే వారి మంచి కోసం అన్ని విషయాలు కలిసి పనిచేస్తాయని మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు అతను మరియు అతని ఉద్దేశ్యం అంటారు. “

40.”యేసు మార్చగలడు, నియంత్రించలేడు, జయించలేడు ఎందుకంటే ఆయన సజీవ ప్రభువు.”

HOPE YOU LIKED OUR COLLECTIONS, IF YOU WANNA SEE MORE, CLICK ON THE LINK – vipassana meditation by sn goenka (quotes),Quotes About Sadness With Images,Best character quotes with images 2020,Hurt Feeling Quotes With Images

Leave a Reply